Outplacement

Wisselen van zowel werkzaamheden als van werkgever:

 

Globalisatie, nieuwe technieken, wijzigende vraag vanuit de markt en internationale concurrentie hebben tot gevolg dat oude werkzaamheden en taken verdwijnen maar ook dat er weer nieuwe ontstaan.

Reorganisaties en structurele veranderingen hebben gevolgen voor onze werksituatie.

Een vaste baan en een gouden horloge na jaren trouwe dienst is geen vanzelfsprekendheid meer. Gedurende ons werkzame leven moeten we er op voorbereid zijn om meerdere malen te wisselen van zowel werkzaamheden als van werkgever.

In principe werken wij met trajecten op maat voor de specifieke situatie. In sommige gevallen is er vraag naar een kort en cordaat omschakeltraject.